SOA Protokol

SOA Protokol

Aplikacija za prodaju nekretninaSOAP Protocol - XMLSOAP (Simple Object Access Protokol) je komunikacijski protokol, neovisan o platformi, baziran na XMLu koji se koristi za razmjenu informacija između Web aplikacije preko HTTP komunikacijskog protokola koji je prilagođen upravo razmjeni tekstualnih sadržaja.

Protokol je neovisan o programskom jeziku, platformi i jednostavno proširiv.

Koristimo ga npr. za osvježavanje sadržaja oglasnika koji preuzima informacije sa vašeg korporativnog Web portala (vidjeti slike sa desne strane ovog članka - Geo Grupa Nekretnine).